Connexion

Lisa Cooper

CATALYST

Lisa grunnla Catalyst for å hjelpe ungdom som står i fare for ikke å fullføre utdanningen sin. Catalyst er et mentor- og coachingprogram, som matcher ungdom, primært ungdom med minoritetsbakgrunn, til en personlig mentor som følger dem i 6 måneder.

Problem

I Norge står mange ungdommer i fare for ikke å fullføre utdanning eller komme seg aktivt inn i arbeid. Dette problemet er spesielt omfattende for ungdommer med minoritetsbakgrunn. Ungdommene mangler i mange tilfeller de nødvendige ressursene og nettverkene som de trenger for å få styrket sin selvfølelse og motivasjon, og for å få relevant arbeidserfaring. I tillegg er skolene i liten grad rustet til å veilede dem i problemstillinger knyttet til utdanning og arbeid. At det er spesielt vanskelig for minoritetsungdom å få arbeidserfaring gjør veien til lav selvfølelse og frafall i videregående skole unødvendig kort for mange innenfor denne målgruppen.

Solution

Catalyst tilbyr et seks måneders mentoringprogram for ungdom med minoritetsbakgrunn og nyankomne flyktninger i den videregående skolen. Catalyst kobler hver ungdom med en mentor, som deler av sin erfaring og kunnskap om det norske samfunnet og egen karriere, samt hjelper ungdommene med å finne egne styrker og sette seg mål for fremtiden. Catalysts mål er å:

- Bygge relasjoner og øke kontakten mellom kulturelle grupper i samfunnet for å redusere frafall i skolen og arbeidsledighet blant ungdom med minoritetsbakgrunn.

- Skape et mer inkluderende samfunn der ungdom med minoritetsbakgrunn føler større grad av tilhørighet.

Catalyst arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst. Innen 2020 ønsker de å ha redusert andelen ungdom utenfor arbeid, utdanning eller trening.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.