Connexion

Yvan Bayisabe & Fredrik Mosis

VIBRO

VIBRO er en organisasjon som fokuserer på å engasjere og styrke ungdommer, og å oppmuntre dem til aktivt å delta i samfunnet.

Problem

Tretti prosent av norske studenter fullfører ikke videregående opplæring, noe som betydelig reduserer sjansene deres for å komme inn på arbeidsmarkedet og kan svekke tro på egen fremtid. Dette problemet er spesielt presserende blant gutter med flerkulturell bakgrunn.

Solution

Yvan og Fredriks løsning er å skape en ungdomsorganisasjon, av og for ungdommer. Gjennom VIBRO gir de prosjektarbeid til ungdommer for å imøtekomme denne samfunnsmessige utfordringen. VIBRO veileder ungdommer internt i organisasjonen og arrangerer konserter, utstillinger, debatter og forelesninger for dem. I 2015 har Yvan og Fredrik undersøkt måter å bli mindre avhengige av stipendier, og de har identifiserte en interessant mulighet: å samarbeide med bedrifter som begge er interessert i å forbedre deres arbeidsplassdiversitet og behov for internt. For å hjelpe disse selskapene til å finne den perfekte kandidaten, tar VIBRO kostnader for rekruttering og screening, og hvis den anbefalte kandidaten blir tilbudt en stilling, blir det tildelt en ekstra avgift.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.